Brzo.

Sigurno.

Pouzdano.

FILTERI

Filteri gradskih linija po smjeru

Filteri gradskih linija po danu

Upaljeni filteri:

TRŽNICA - HRNETIĆ

Vrijeme u polasku:

6:15 , 7:15 , 8:15 , 9:15 , 11:20 , 12:15 , 13:15 , 14:15 , 15:20 , 16:15 , 18:15 , 19:15 , 20:15


HRNETIĆ - ILOVAC - TRŽNICA

Vrijeme u polasku:

6:30 , 7:30 , 8:30 , 9:40 , 11:30 , 12:30 , 13:30 , 14:30 , 15:45 , 16:30 , 18:30 , 19:30 , 20:25

×

TRŽNICA - ILOVAC - Donje pokuplje

Vrijeme u polasku:

5:40 , 6:40 , 7:50 , 9:15 , 10:40 , 11:45 , 13:40 , 14:45 , 15:20 , 16:15 , 19:15 , 20:15


Donje pokuplje - ILOVAC - TRŽNICA

Vrijeme u polasku:

5:05 , 6:05 , 7:05 , 7:25doA:K: , 7:45doA:K: , 8:15 , 9:37 , 11:05 , 12:05doA:K: , 13:25doA:K , 14:05 , 15:10 , 15:50 , 16:40 , 19:40-zavr:u0161k:pr , 20:05 , 20:40

×

A.K. Karlovac - MAHIĆNO - MALI ERJAVEC - OZALJ

Vrijeme u polasku:

06:15 , 10:00 , 12,30


OZALJ - MALI ERJAVEC - MAHIĆNO - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

06:45VIAJAu0160KOVO , 11:45 , 15,05 ,

×

LEVKUŠJE - MAHIĆNO - KARLOVAC

Vrijeme u polasku:

07:35


Vrijeme u polasku:

×

A.K. Karlovac - JAŠKOVO

Vrijeme u polasku:

06:15VIAOZALJ , 10:00 , 12:30VIAOZALJ , 14:30


JAŠKOVO - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

7:19 , 11:51 , 13:04 , 14:55VIAOZALJ

×

TRŽNICA - MAHIČNO

Vrijeme u polasku:

5:40 , 6:40 , 7:50 , 9:15 , 10:40 , 11:45 , 13:40 , 15:20 , 16:15 , 19:15 , 20:15


MAHIČNO - TRŽNICA

Vrijeme u polasku:

5:00 , 6:00 , 7:00 , 7:22doA:K: , 7:45doA:K: , 8:10 , 9:35 , 11:00 , 12:00doA:K: , 13:20doA:K: , 14:00 , 15:10 , 15:45 , 16:40 , 19:40-zavr:u0161k:praznika , 20:00 , 20:35

×

TRŽNICA - MAHIĆNO - TUŠKANI

Vrijeme u polasku:

4:35 , 13:40 , 14:45 , 19:15


TUŠKANI - MAHIĆNO - TRŽNICA

Vrijeme u polasku:

4:55 , 7:15 , 13:10 , 14,05 , 15:05 , 19:50

×

A.K. Karlovac - DRAGANIĆ - LULIĆ - JASTREBARSKO

Vrijeme u polasku:

5:25 , 6:10 , 7:10 , 9:30 , 11:30 , 13:15,15:15 , 17:30 , 19:20


JASTREBARSKO - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

6:05 , 7:00 , 8:30 , 10:20 , 12:20 , 14:10 , 16:00 , 19:20 , 19,55-VIAPRIBIu0106

×

A.K. Karlovac - DRAGANIĆ - LULIĆ - KRAŠIĆ - PRIBIĆ

Vrijeme u polasku:

6:15 , 12:10 , 14:30 , 19:20 ,


PRIBIĆ - KRAŠIĆ - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

4:55 , 7:05 , 12:55 , 20,20

×

A.K. Karlovac - POJATNO

Vrijeme u polasku:

5:25 , 6:10 , 6:15 , 7:10 , 9:30 , 11:20 , 12:10 , 13:15,14:30 , 15:15 , 17:35,19:20 ,


POJATNO - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

5:25,6:25 , 7:20 , 7:25 , 8:50 , 10:40 , 12:40 , 13:20 , 14:30 , 16:20 , 19:40 , 20,40

×

A.K. Karlovac - ORLOVAC - REČICA - ŠIŠLJAVIĆ

Vrijeme u polasku:

6:25 , 10:45 , 12:15 , 14:30 , 17:30 , 19:20


ŠIŠLJAVIĆ - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

5:20 , 7:00 , 11:30,13:00 , 18:15 , 18:40

×

A.K. Karlovac - ORLOVAC

Vrijeme u polasku:

6:25 , 6:45 , 10:45 , 12:15 , 13:35 , 14:30 , 17:30,18:20 , 19:20


ORLOVAC - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

5:35 , 7:20 , 7:25 , 11:55 , 13:25 , 13:50 , 18:35 , 18:40

×

TRŽNICA - GAZA

Vrijeme u polasku:

7:50 , 13:00


GAZA - TRŽNICA

Vrijeme u polasku:

8:10 , 13:10

×

TRŽNICA - DREŽNIK

Vrijeme u polasku:

07:25 , 11:40 , 13:10 , 17:35 , 19:05


DREŽNIK - TRŽNICA

Vrijeme u polasku:

07:40 , 12:00 , 13:30 , 17:50 , 19:20

×

A.K. Karlovac - VODOSTAJ - D.MEKUŠJE - KOBILIĆ

Vrijeme u polasku:

6:45 , 12:25 , 13:35 , 14:30 , 18:20 , 19:35


KOBILIĆ - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

7:05 , 12:50 , 14:05 , 14:50 , 18:50 , 19:55

×

A.K. Karlovac - ZAGREB

Vrijeme u polasku:

5:45 , 6:25 , 7:00 , 10:30 , 15:30 , 18:30


ZAGREB - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

7:20 , 15:45 , 16:25 , 17:30 , 19:45

×

TRŽNICA - HRNETIĆ

Vrijeme u polasku:

5:40 , 7:15 , 9:15 , 13:15


HRNETIĆ - TRŽNICA

Vrijeme u polasku:

6:10 , 7:30 , 9:40 , 13:30

×

TRŽNICA - DONJE POKUPJE

Vrijeme u polasku:

5:40 , 6:40 , 9:15 , 10:40 , 14:25


DONJE POKUPJE - TRŽNICA

Vrijeme u polasku:

6:05 , 7:05 , 9:35 , 11:05 , 14:50

×

TRŽNICA - MAHIČNO

Vrijeme u polasku:

5:40 , 6:40 , 9:15 , 10:40 , 14:25


MAHIČNO - TRŽNICA

Vrijeme u polasku:

6:00 , 7:05 , 9:35 , 11:00 , 14:45

×

A.K. KARLOVAC –DRAGANIĆ - LULIĆ

Vrijeme u polasku:

07:10 , 11:30


LULIĆ - DRAGANIĆ - A.K. KARLOVAC :

Vrijeme u polasku:

08:40 , 12:30

×

A.K. KARLOVAC - POJATNO

Vrijeme u polasku:

7:10 , 11:30


POJATNO - A.K. KARLOVAC

Vrijeme u polasku:

8:50 , 12:40

×

A.K. KARLOVAC - ZAGREB

Vrijeme u polasku:

5:45


ZAGREB - A.K. KARLOVAC

Vrijeme u polasku:

7:20

×

KORZO - DUBOVAC - MALA JELSA

Vrijeme u polasku:

6:00 , 7:00 , 8:15 , 10:30 , 12:15 , 13:05 , 13:45 , 14:30 , 15:30 , 16:15 , 18:15 , 19:20


MALA JELSA - KORZO

Vrijeme u polasku:

6:30 , 7:25 , 8:30 , 11:00 , 12:40 , 13:30 , 14:00 , 14:55 , 16:20doA:K: , 16:30 , 19:00 , 20:00 ,

×

KORZO - MALA JELSA - ZADOBARJE

Vrijeme u polasku:

6:00 , 7:00 , 10:30 , 13:05 , 14:30 , 15:30 , 18:15 , 19:20


ZADOBARJE - KORZO

Vrijeme u polasku:

6:25 , 7:20 , 10:50 , 13:25 , 14:50 , 15:45 , 18:35 , 19:55

×

KORZO - GORNJE STATIVE

Vrijeme u polasku:

18:15


GORNJE STATIVE - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

7:15,13:15 , 14:30 , 16:10 , 18:50 ,

×

A.K. Karlovac - Gornje stative - NETRETIĆ

Vrijeme u polasku:

11:20 , 12:30 , 13:50 , 14:30 , 15:30 , 19:20


NETRETIĆ - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

7:10 , 13:10 , 14:25 , 15,05 , 16:00 , 18:40 ,

×

A.K. Karlovac - NETRETIĆ - PRILIŠĆE

Vrijeme u polasku:

11:20 , 12:30-zavr:u0161k:praznika , 14:30 , 19,20


PRILIŠĆE - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

6:50 , 12:55,18,30

×

A.K. Karlovac - NETRETIĆ - PIŠĆETKE

Vrijeme u polasku:

(Petkom)15:30


PIŠĆETKE - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

(Petkom)7:35,16:00

×

KORZO - VELIKA JELSA

Vrijeme u polasku:

5:00 , 6:05 , 6:55 , 9:45 , 12:15 , 13:15 , 14:35 , 19:20


VELIKA JELSA - KORZO

Vrijeme u polasku:

5:20 , 6:25,7:15 , 10:05 , 12:30 , 13:30 , 14:55 , 19:35

×

KORZO - VUČJAK - ZAGRADCI

Vrijeme u polasku:

6:45 , 11:30 , 13:05 , 14:30 , 18:00-doSkupice , 19:25


ZAGRADCI - KORZO

Vrijeme u polasku:

7:05 , 11:50 , 13:25 , 14:50 , 18:15-izSkupice , 19:45

×

KORZO - MALA JELSA

Vrijeme u polasku:


MALA JELSA - KORZO

Vrijeme u polasku:

×

KORZO - ZADOBARJE

Vrijeme u polasku:


ZADOBARJE - KORZO

Vrijeme u polasku:

×

KORZO - VELIKA JELSA

Vrijeme u polasku:


VELIKA JELSA - KORZO

Vrijeme u polasku:

×

KORZO - MALA ŠVARČA

Vrijeme u polasku:

5:20 , 5:45 , 6:15 , 6:45 , 7:15 , 9:45 , 11:45 , 12:45 , 13:15 , 13:45 , 14:20 , 14:45-doAlstoma , 15:25 , 17:45 , 19:15


MALA ŠVARČA - KORZO

Vrijeme u polasku:

5:30 , 6:00 , 6:30,7:00 , 7:30 , 10:05 , 12:00 , 13:00 , 13:30 , 14:05 , 14:35 , 15:05izAlstoma , 15:35 , 18:05 , 19:25

×

KORZO - BOLNICA ŠVARČA

Vrijeme u polasku:

6:15 , 6:45 , 7:00-zavr:u0161k:praz: , 7:20 , 7:30zavr:u0161k:praz: , 7,40 , 7:45 , 8:00 , 8:30 , 8:45 , 9:00 , 9:30 , 9:45 , 10:00 , 10:30 , 10:45 , 11:00 , 11:30 , 11:45 , 12:20 , 12:45 , 13:45 , 14:45 , 16:05 , 17:00 , 17:45 , 18:45 , 19:50-zavr:u0161k:praznika


BOLNICA ŠVARČA - KORZO

Vrijeme u polasku:

6:25 , 6:407:05,7:35-zavr:u0161k:praz: , 7,55 , 8:05 , 8:45 , 9:00 , 9:15 , 9:40 , 10:10 , 10:15 , 11:05 , 11:10 , 11:40 , 12:05 , 12:15 , 13:05 , 14:05 , 15:05 , 16:05 , 16:15 , 18:05 , 19:05 , 20:05

×

KORZO - DUGA RESA

Vrijeme u polasku:

5:30 , 5:50 , 6:15 , 6:30-zavr:u0161k:praz: , 6:40 , 7:00 , 7:20 , 7:30-zavr:u0161k:praz: , 8:00 , 8:30 , 9:00 , 9:30 , 10:00 , 10:30 , 11:00 , 11:30,12:00 , 12:20 , 12:30-zavr:u0161k:praz: , 12:40 , 13:00 , 13:30 , 13:50 , 14:10 , 14:40 , 15:10 , 15:30 , 16:05 , 17:00 , 18:00 , 18:30 , 19:20 , 20:15 , 21:15 , 22:15


DUGA RESA - KORZO

Vrijeme u polasku:

5:15 , 6:05 , 6:25 , 6:50 , 7:05-zavr:u0161k:praz: , 7:20 , 7:25,8:00 , 8:35 , 9:05 , 9:30 , 10:00 , 10:45 , 11:00 , 11:35 , 12:05 , 12:35 , 13:05 , 13:20 , 13:35 , 14:05 , 14:25 , 14:45 , 15:05 , 15:45 , 16:05 , 16:45 , 17:35 , 17:55 , 18:35 , 19:00 , 19:50 , 20:05-zavr:u0161k:praz: , 20:20 , 21:20 , 22:05

×

DUGA RESA - KARLOVAC - ZAGREB

Vrijeme u polasku:

6:00


ZAGREB - KARLOVAC - DUGA RESA

Vrijeme u polasku:

16:25

×

KORZO - BELAVIĆI

Vrijeme u polasku:

5:30 , 5:50 , 6:15 , 6:30-zavr:u0161k:praz: , 6:40doK:Vrha , 8:00 , 8:30 , 10:00doM:Venca , 11:30 , 12:00 , 12:20doK:Vrha , 12:30-zavr:u0161k:praz: , 13:00 , 13:30 , 13:50doK:Vrha , 14:10 , 15:10doM:Venca , 15:35 , 16:05 , 17:00 , 18:00 , 19:20 , 20:15 , 21:15 , 22:15-doM:Venca


BELAVIĆI - KORZO

Vrijeme u polasku:

5:10 , 6:00 , 6:20 , 6:45 , 7:00-zavr:u0161k:praz: , 7:15 , 8:30,9:00 , 10:35 , 12:00 , 12:30,13:00 , 13:10 , 13:30 , 14:00 , 14:20 , 14:40 , 15:40,16:00 , 16:40 , 17:30 , 17:50 , 18:30 , 19:45 , 20:00-zavr:u0161k:praz: , 21:15 , 22,00

×

DUGA RESA - BOLNICA ŠVARČA

Vrijeme u polasku:

6:25 , 7:20-zavr:u0161k:praz: , 8:35 , 9:05 , 9:30 , 10:00 , 11:00 , 11:35 , 12:05 , 15:45 , 16:05 , 19:50


BOLNICA ŠVARČA - DUGA RESA

Vrijeme u polasku:

7:07-zavr:u0161k:praz: , 7:27 , 7:37-zavr:u0161k:praz: , 8:07 , 8:37 , 9:07 , 9:37 , 10:07 , 10:37 , 11:07 , 11:37 , 12:25,16:10 , 17:07

×

BELAVIĆI - BOLNICA ŠVARČA

Vrijeme u polasku:

6:20 , 8:30 , 9:00 , 12:00 , 15:40 , 19:45


BOLNICA ŠVARČA - BELAVIĆI

Vrijeme u polasku:

8:07 , 8:37 , 10:07doM:Venca , 11:37 , 12:25doK:Vrha , 16:10 , 17:07

×

A.K. Karlovac - Generalski stol - LEŠĆE

Vrijeme u polasku:

6:05 , 11:30 , 14:25 , 19:15 ,


LEŠĆE - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

4:45 , 6:55 , 12:40 , 17:30 ,

×

Duga resa - PRIBANJCI - BOSILJEVO

Vrijeme u polasku:

11:50 , 14:35 , 19:40


BOSILJEVO - PRIBANJCI - Duga resa

Vrijeme u polasku:

6:25 , 12:45 , 18:00

×

DUGA RESA - LIPA - GRADIŠĆE

Vrijeme u polasku:

12:05 , 13:15 , 14:35-doJ:PoljabusomzaBosiljevo , 19:40 ,


GRADIŠĆE - DUGA RESA

Vrijeme u polasku:

6:50 , 12:35 , 13:45 , 18:00 ,

×

DUGA RESA - NOVIGRAD

Vrijeme u polasku:

12:05 , 13:15 , 14:35-doJ:PoljabusomzaBosiljevo , 19:40 ,


NOVIGRAD - DUGA RESA

Vrijeme u polasku:

6:55 , 13:00 , 13:35

×

DUGA RESA - BARILOVIĆ - LUČICA

Vrijeme u polasku:

5,50 , 11:45 , 13:35 , 14:35 , 19:35 ,


LUČICA - BARILOVIĆ - DUGA RESA

Vrijeme u polasku:

6:40 , 7:00-zavr:u0161k:praz: , 12:30 , 15:20 ,

×

Duga resa - LESKOVAC - KRIŽ SELO

Vrijeme u polasku:

6:10-zavr:u0161k:praz: , 6:20 , 11:45 , 14:35 , 19:40 ,


KRIŽ SELO - DUGA RESA

Vrijeme u polasku:

6:45 , 12:50 , 15:00 ,

×

DUGA RESA - PERJASICA

Vrijeme u polasku:

5:50-poned:ipetkomzavrijemeu0161k:praznika , 14:35poned:ipetkomzavrijemeu0161k:praznika


PERJASICA - DUGA RESA

Vrijeme u polasku:

6:35-poned:ipetkomzavrijemeu0161k:praz: , 15:30poned:ipetkom

×

DUGA RESA - NOVAKI - BUKOVLJE

Vrijeme u polasku:

12:20 , 14:30 , 19:40 ,


BUKOVLJE - NOVAKI - DUGA RESA

Vrijeme u polasku:

6:45 , 12:45 , 19:00 ,

×

KORZO - MALA ŠVARČA

Vrijeme u polasku:

5:42 , 7:42 , 9:42 , 11:42 , 12:42 , 13:42


MALA ŠVARČA - KORZO

Vrijeme u polasku:

6:42 , 7:42 , 10:42 , 12:42 , 13:42 , 14:42

×

KORZO - BOLNICA ŠVARČA

Vrijeme u polasku:

6:42 , 8:42 , 9:42 , 10:42 , 11:42 , 11:42 , 12:42 , 13:42 , 16:42 , 18:42


BOLNICA ŠVARČA - KORZO

Vrijeme u polasku:

6:42 , 7:42 , 8:42 , 10:42 , 10:42 , 11:42 , 12:42 , 13:42 , 13:42 , 14:42 , 15:42 , 17:42 , 19:42

×

KORZO - DUGA RESA

Vrijeme u polasku:

5:42 , 7:42 , 8:42 , 10:42 , 11:42 , 12:42 , 13:42 , 14:42 , 16:42 , 18:42 , 21:42


DUGA RESA - KORZO

Vrijeme u polasku:

5:42 , 6:42 , 7:42 , 8:42 , 8:42 , 10:42 , 11:42 , 12:42 , 13:42 , 14:42 , 16:42 , 19:42 , 21:42

×

KORZO - BELAVIĆI

Vrijeme u polasku:

5:42 do M. Venca , 8:42 , 10:42 do M. Venca , 12:42 , 13:42 , 14:42 , 16:42 do M. Venca , 18:42 , 21:42


BELAVIĆI - KORZO

Vrijeme u polasku:

5:42 s M. Venca , 6:42 s M. Venca , 7:42 s M. Venca , 8:42 , 10:42 s M. Venca , 12:42 , 13:42 , 14:42 , 16:42 s M. Venca , 19:42 , 21:42

×

DUGA RESA - BOLNICA ŠVARČA

Vrijeme u polasku:

6:42 , 8:42 , 10:42 , 13:42 , 14:42 , 16:42 , 19:42


BOLNICA ŠVARČA - DUGA RESA

Vrijeme u polasku:

8:42 , 10:42 , 11:42 , 16:42 , 18:42

×

BELAVIĆI - BOLNICA ŠVARČA

Vrijeme u polasku:

6:42 s M.Venca , 8:42 , 10:42 s M.Venca , 13:42 , 14:42 , 16:42 s M. Venca , 19:42


BOLNICA ŠVARČA - BELAVIĆI

Vrijeme u polasku:

8:42 , 10:42 do M. Venca , 16:42 do M. Venca , 18:42

×

A.K. KARLOVAC - LEŠĆE

Vrijeme u polasku:

6:42 , 14:42


LEŠĆE - A.K. KARLOVAC

Vrijeme u polasku:

4:42 , 6:42

×

KARLOVAC - PETRAKOVO BRDO

Vrijeme u polasku:

23:42 , 24:42


Vrijeme u polasku:

×

KORZO - TRŽNICA - Vukmanički cerovac - KNEZ GORICA

Vrijeme u polasku:

6:40 , 9:05 , 12:30 , 14:25 , 19:20 , 20:40-zavrij:u0161kol:praznika


KNEZ GORICA - KORZO

Vrijeme u polasku:

4:55 , 7:05 , 9:30 , 13:05 , 15:05 ,

×

KORZO - TRŽNICA - GOLJAKI - ZASTINJA

Vrijeme u polasku:

6:40 , 10:05 , 12:30,14:25 , 16:15 , 19:20 , 20:40


ZASTINJA - KORZO

Vrijeme u polasku:

5:15 , 7:20 , 10:30 , 12:50 , 14:40 , 16:35 , 21:00

×

KORZO - TRŽNICA - TURANJ

Vrijeme u polasku:

6:10 , 6:40 , 7:30,9:05 , 10:05 , 11:20 , 12:15-doKamenskog , 12:30 , 13:35 , 14:25 , 14:30 , 15:20 , 16:15 , 18:20 , 19:20 , 20:40


TURANJ - KORZO

Vrijeme u polasku:

5:25 , 5:35,6:25 , 7:30 , 7:35 , 7:45 , 8:25doA:K: , 9:45 , 10:35 , 11:35 , 12:35 , 13:20 , 13:25 , 14:55 , 15:15 , 15:35 , 16:40 , 18:35 , 21:05

×

KORZO - GORNJE MEKUŠJE

Vrijeme u polasku:

6:05saA:K: , 7:35 , 12,15 , 13:15 , 19:35


GORNJE MEKUŠJE - KORZO

Vrijeme u polasku:

7:45 , 12,25-viaKamensko , 13:25 , 19:45

×

KORZO - TRŽNICA - LADVENJAK - SELIŠĆE

Vrijeme u polasku:

6:35 , 12:30 , 13:35 , 14:30 , 19:20


SELIŠĆE - KORZO

Vrijeme u polasku:

5:00 , 7:05 , 13:05 , 14:00 , 20:00

×

A.K. Karlovac - SKAKAVAC - KABLARI

Vrijeme u polasku:

6:05-doB:Kovau010devac , 6:20,9:45 , 12:00 , 12:10-doB:Kovau010devac , 14:30 , 19:20-doB:Kovau010devac


KABLARI - SKAKAVAC - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

5:05 , 6:50-izB:Kovau010devca , 8:05 , 10:45 , 12:50-izB:Kovau010devca , 14:05 , 16:30

×

A.K. Karlovac - SKAKAVAC - LASINJA

Vrijeme u polasku:

6:20-zavrijemeu0161koledoD:u0160tefanki , 12:00-zavrij:u0161k:doD:u0160tefanki , 14:30


LASINJA - KABLARI - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

7:45 , 14:25 , 16:00

×

A.K. Karlovac - SKAKAVAC - Gornji sjeničak

Vrijeme u polasku:

6:20-petkom , 11:30petkom , 14:30-petkom


Gornji sjeničak - SKAKAVAC - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

6:40 , 7:00-petkomzavr:u0161k:praz: , 7:50-petkom , 12:55-petkom

×

A.K. Karlovac - SKAKAVAC - SLUNJSKI MORAVCI

Vrijeme u polasku:

6:10 , 12:00


SLUNJSKI MORAVCI - SKAKAVAC - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

7:10 , 12:50

×

A.K. Karlovac - KRNJAK - GORNJI SKRAD

Vrijeme u polasku:

11:25 , 14:25viaDugiDol , 19:20-viaDugiDol


GORNJI SKRAD - ZAGORJE - KRNJAK - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

6:50-viaDugiDol , 6:20-zavr:u0161k:praznika , 12:30-viaDugiDol ,

×

A.K. Karlovac - VOJNIĆ - GVOZD - TOPUSKO

Vrijeme u polasku:

6:15 , 8:20 , 10:15-doCrnogPotoka , 12:25 , 14:30 , 17:35 , 19:30


TOPUSKO - VOJNIĆ - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

4:20doZagreba , 6:15 , 8:30 , 10:15 , 12:30 , 14:20doZagreba , 17:00doZagreba

×

A.K. Karlovac - GVOZD - BOVIĆ - LASINJA

Vrijeme u polasku:

12,00


LASINJA - BOVIĆ - GVOZD - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

6:15

×

A.K. Karlovac - VOJNIĆ - MALJEVAC - CETINGRAD

Vrijeme u polasku:

13:05-izVojniu0107a , 14:30


CETINGRAD - VOJNIĆ - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

6:15 , 6:40

×

A.K. Karlovac - VOJNIĆ - MALJEVAC

Vrijeme u polasku:

11:10 , 14:30


MALJEVAC - VOJNIĆ - A.K. Karlovac

Vrijeme u polasku:

6:30 , 12:30 ,

×

VOJNIĆ - MALJEVAC

Vrijeme u polasku:

7:45-uto:ipet: , 11:00-uto:ipet:


Vrijeme u polasku:

×

VOJNIĆ - DUNJAK - CETINGRAD

Vrijeme u polasku:

13:10-zavrijemeu0161k:praznikautorkomipetkom


CETINGRAD - DUNJAK - VOJNIĆ

Vrijeme u polasku:

6:40-zavrijemeu0161k:praznikautorkomipetkom

×

VOJNIĆ - UTINJA VRELO

Vrijeme u polasku:

7:10-zavri:u0161k:praz:samoutorkom , 12:00-utorkomzavrij:u0161k:praz: , 13:05


UTINJA VRELO - VOJNIĆ

Vrijeme u polasku:

7:30zavri:u0161k:praz:samoutorkom , 12:20-utorkomzavrij:u0161kol:praz: , 13:25

×

VOJNIĆ - BUKOVICA - MANDIĆ KRIŽ

Vrijeme u polasku:

12:40-utorkomzavr:u0161k:praz: , 13:50


MANDIĆ KRIŽ - VOJNIĆ

Vrijeme u polasku:

6:45zavri:u0161k:praz:samoutorkom , 13:00-utorkomzavr:u0161k:praz: , 14:10

×

KORZO - TURANJ

Vrijeme u polasku:

6:42 , 8:42 sa AK , 10:42 sa AK , 12:42 sa AK


TURANJ - KORZO

Vrijeme u polasku:

6:42 , 7:42 , 15:42 do A. K. , 18:42 do A.K.

×

A.K. KARLOVAC - VOJNIĆ - TOPUSKO

Vrijeme u polasku:

8:42 , 10:42 , 12:42


TOPUSKO - VOJNIĆ - A.K. KARLOVAC

Vrijeme u polasku:

6:42 , 14:42 , 17:42

×

NAPOMENA! Ova stranica koristi kolačiće i slične tehnologije.

Ukoliko ne promijenite postavke preglednika, prihvaćate kolačiće. Saznaj više

Razumijem

Uporaba kolačića

Kako bi ova web stranica radila pravilno, kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja, ova stranica mora na vaše računalo spremiti malenu količinu informacija ( Cookies ) . Preko 90 % svih web stranica koristi ovu praksu no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. obvezni smo prije spremanja Cookie-a zatražiti vaš pristanak. Korištenjem web stranice pristajete na uporabu Cookie-a. Blokiranjem cookie i dalje možete pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne. 

Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo od strane web stranice koju posjetite. Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je Vaše ime ili e-mail adresa). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako Vi to omogućite - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koji im Vi niste dali i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića Vama nisu vidljive. Ipak, možete promjeniti Vaše postavke internet preglednika da možete sami birati hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti, pobrišete spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

Kako onemogućiti kolačiće
Isključivanjem kolačića odlučujete da li hoćete dopustiti pohranjivanje kolačića na vašem računalu. Cookie postavke mogu se kontrolirati i konfigurirati u vašem web pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, odaberite web-preglednik koji koristite. • Chrome • Firefox • Internet Explorer 9 • Internet Explorer 7 i 8 • Opera (stranica na engleskom jeziku) • Safari (stranica na engleskom) Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web stranicama

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?
Kolačići od prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze s reklama drugih web-mjesta (kao što su skočne ili druge reklame) koje se nalaze na web-mjestu koje gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe.

Da li sorko.hr koristi kolačiće?
Da, s primarnim ciljem kako bi naše web stranice vam omogućile bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi sorko.hr i zašto

 • Privremeni kolačići (Session cookies) - to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internet preglednik. Mi koristimo session cookies da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo komentiranje (stvari koje morate učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na web stranicu).
 • Trajni kolačići (Persistent cookies) - ti obično imaju datum isteka daleko u budućnost i tako će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Mi koristimo trajne kolačiće za funkcionalnostima kao što su "Ostanite prijavljeni" tickbox, što korisnicima olakšava pristup kao registriranom korisniku. Mi također koristimo trajne kolačiće kako bi bolje razumjeli navike korisnika, tako da možemo poboljšati web stranicu prema vašim navikama. Ova informacija je anonimna - ne vidimo individualne podatke korisnika.

Da li na web stranici ima kolačića treće strane?
Ima nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići nisu postavljeni od strane ove web stranice, ali neki služe za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju. Trenutno omogućujemo:

 • Društvene mreže 
  Korisnici se mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa sa društvenih mreža Facebook. 
  Također dijeljenje članaka na društevnim mrežama postavlja korisniku kolačiće.
 • Mjerenje posjećenosti 
  sorko.hr koristi nekoliko servisa za mjerenje posjećenosti, to su: Google analytics, Gemius, Xiti. 
  Ako želite onemogućiti da vam navedeni servisi spremaju kolačiće, možete zabraniti za svaki servis na sljedećim linkovima:
 • Oglašavanje 
  Sve oglasne pozicije dostavljamo preko Adtech sustava za oglašavanje. Ako želite onemogućiti Adtech da sprema vaš kolačić, možete ovdje zabraniti: http://www.adtechus.com/ cookie_opt-out/

  Osim prikazivanja oglašavnja kroz naš sustav, još dodatno prikazujemo oglase iz Google Adsense i DoubleClick mreže. 
  Ako želite onemogućiti da vam navedeni servisi spremaju kolaćić, možete zabraniti na sljedećem linku: http://www.google.com/ads/ preferences/html/opt-out.html

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića
Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim linkovima: